Gràcies a les beques de l'àrea metropolitana de Barcelona, CloudGuide pot oferir el seu mòdul Play a les entitats de l'àrea metropolitana.  Tota la informació del projecte es troba a la pàgina web de cloudguide.info. 

Aquest projecte es realitza el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.